Montaža skele razmatranja

Jan 16, 2017
Montaža skele razmatranja

(1) raspored skele mora biti smješten na akcije sloj podnu letvicu, Soklovi i obojana u markantnim crvena i bijela boja intervala, visine ne manje od 180mm.
(2) vanjska skela u procesu, mora provoditi strogo po propisima za gradnju i erekcije, i Rachel i struktura na pravodobno osigurati sigurnost instalacija proces.
(3) postupak instalacije treba biti vertikalna i horizontalna devijacija ispravak u vrijeme, kako bi se izbjeglo prevelik.
(4) mali željeznički skup treba biti okomita na tračnice, mali barovi na oba kraja bi trebala bar 10 cm.
(5) dupe zatvarač spojni bar, polica treba otvoren unutar vijak prema gore, križ kopča bez otvaranja prema dolje, vijke treba umjereno stegnuti.
(6) kontinuirani izgled škare od dna prema vrhu, škare na oba kraja kopča iz obližnje točke povezivanja ne može biti veći od 20cm.
(7) kao okvir napredovanje, pratiti sigurnost, skele sigurnosne zaštite sadržaja poput prikaza i nokte.