Koje prilike nisu prikladne za izgradnju jednorednih skela

Jul 24, 2019
[[TitleContent]]

Jedan red skela je skela sa samo jednim redom stupova i jednim krajem kratke šine koja je naslonjena na zid. Stoga, iz perspektive sigurnosti, jednoredna skela mogu igrati samo određenu zaštitnu ulogu, a ne mogu biti izvanredna. Naravno, postoje slučajevi kada nije prikladno graditi jednoredne skele.

Općenito, zgrade s debljinom stijenke manjom ili jednakom 180 mm nisu pogodne za postavljanje jednorednih skela. Budući da takve zgrade imaju ograničenu nosivost, posljedice prisilne gradnje mogu prouzrokovati ozbiljne posljedice poput urušavanja vanjskih zidova zgrade. Visina zgrade prelazi 24m. Ako je visina zgrade previsoka, ako su ugrađene jednoredne skele, težište skele može biti nestabilno, što nije zajamčeno sigurnosnim zahtjevima radnika, što predstavlja potencijalnu sigurnosnu opasnost.

Lagani zidovi poput praznih zidova od opeke i zidova od gaziranih opeka nisu pogodni za izgradnju jednorednih skela. To je i zbog problema s nosivošću. Takvi zidovi trebaju biti izgrađeni dvostrukim skelama. Opečni zidovi s stupnjem čvrstoće zidnog maltera manjim ili jednakim Ml.0 nisu pogodni za jednoredne skele zbog vlastitih materijalnih problema. Stoga je prvi korak u dizajnu pokretnih skela opterećenje zida. Materijal, visina i debljina zida moraju se uzeti u obzir .www.eg-scaffold.com