Koje prilike nisu prikladne za izgradnju jednorednih skela

May 15, 2019
[[TitleContent]]

Jedan red skele je skela sa samo jednim redom stupova i jednim krajem kratke tračnice koja se naslanja na zid. Stoga, iz perspektive sigurnosne zaštite, jednoredne skele mogu igrati samo određenu zaštitnu ulogu i ne mogu biti izvanredne. Naravno, postoje slučajevi kada nije prikladno graditi jednorednu skelu.

Općenito, zgrade s debljinom stijenke manje ili jednake 180 mm nisu prikladne za postavljanje jednorednih skela. Budući da takve zgrade imaju ograničenu nosivost, posljedice prisilne izgradnje mogu uzrokovati ozbiljne posljedice kao što je urušavanje vanjskih zidova zgrade. Visina zgrade prelazi 24m. Ako je visina zgrade previsoka, ako je izgrađena jednoredna skela, težište skele može biti nestabilno, što nije zajamčeno za sigurnosne zahtjeve radnika, što je potencijalna opasnost za sigurnost.

Lagani zidovi kao što su prazni zidovi od opeke i zidovi od cigle nisu pogodni za gradnju jednorednih skela. To je također zbog problema nosivosti. Takvi zidovi trebaju biti izvedeni s dvorednim skelama. Zidovi od opeke sa stupnjem čvrstoće zidanih mortova manjim ili jednakim Ml.0 nisu prikladni za jednoredne skele zbog vlastitih materijalnih problema. Stoga je prvi korak u konstrukciji mobilne skele učinak koji nosi nosivost na zid. Treba uzeti u obzir materijal, visinu i debljinu zida.