Zahtjevi za zaštitu od pada u aluminijskim skelama

Dec 21, 2018
[[TitleContent]]

Propisi jasno navode da ako je aluminijska skela udaljena oko 3 metra od razine tla, radnik mora biti opremljen osobnim uređajem za zaštitu od pada; i kada se podigne ili ukloni, stalni službenik za sigurnost mora odlučiti kada će koristiti uređaj za zaštitu od pada. Za većinu aluminijskih skela, zaštitne ograde moraju biti smještene na svim stranama i na oba kraja okvira.

 

Kod poduprtih aluminijskih skela i drugih oblika aluminijskih skela dovoljne su zaštitne ograde ili osobna zaštita od pada. Za aluminijske skele, zaštitne ograde i osobnu zaštitu od pada, potrebna su oba; i sigurnosni pojasevi koriste se umjesto sigurnosnih pojaseva kako bi se spriječio osobni pad.

 

Kada je platforma za rukovanje aluminijskim skelama manja od 35,56 cm, radna strana ne mora biti zaštitna ograda; radna površina trake za žbukanje i letvice mora doseći 45,72 cm, tako da vanjski nastavak čelične sabirne grede i fasade zgrade ne smije prelaziti 7,62 cm. Na alumini- jskim hodnicima skele, razmak između skele i zaštitnih ograda ne smije prelaziti 24,13 cm. Ne ostavljajte građevinski otpad na skelama kako biste izbjegli pješake. Www.eg-scaffold.com