Skele su podijeljene u nekoliko kategorija prema materijalu štapa

Jul 13, 2019
[[TitleContent]]

Skele se mogu podijeliti u jednu vrstu skele od jedne čelične cijevi prema materijalu šipke. Koristi samo jednu vrstu čeličnih cijevi, kao što su čelične cijevi za pričvršćivanje tipa čelika, i koristi samo čelične cijevi F48 × 3,5. Druga vrsta skela s kombinacijom čeličnih cijevi različitih specifikacija. Sastoji se od dvije ili više čeličnih cijevi različitih specifikacija, kao što su skele vrata.

Tu je i vrsta skela na bazi čeličnih cijevi. To znači da se čelična cijev uglavnom koristi i dopunjuje skelama izrađenim od drugih čeličnih šipki, kao što su skele s čeličnim vrhom ili bazom, te skele za spajanje čeličnih ploča. Ako želite da radnici budu sigurni, onda morate postaviti dijelove skela.

Šipke za skele moraju biti kvadratne i ravne; odstupanje okomitosti i razmaka vodilica ne smije prelaziti ± 10 mm; stupovi moraju biti zakopani u tlo sa zahtjevom od najmanje 50 cm okova za skele, a donji sloj nosača škare također mora biti uzemljen. , Kada je potisna šipka pričvršćena, stup šipke za utovar mora biti povezan s dvostrukom šipkom ili mora biti pravilno ojačan; vrh dizne treba postaviti s skelom za punjenje nebeskog kotača i čvrsto vezati. www.eg-scaffold.com