Zahtjevi za upotrebu sigurnosnih mreža skela

Mar 10, 2020
[[TitleContent]]

Sigurnosna mreža igra ulogu u sigurnosti zaštite tijekom gradnje, koja može učinkovito spriječiti pad dijelova izvana i osigurati sigurnost pješaka koji prolaze. Na što treba obratiti pažnju kada pravilno koristite sigurnosnu mrežu?

A

Prvo moramo obratiti pažnju na to da sigurnosnu mrežu čuvamo čistom, a građevinski otpad u mreži treba očistiti na vrijeme. Ako u mreži postoje strane tvari koje mogu uzrokovati abraziju, sigurnosnu mrežu treba očistiti i osušiti. Osim toga, tijelo mrežice ne smije biti kontaminirano kemikalijama ili korozivnim tekućinama, te izbjegavati iskre zavarivanja koje ulaze u mrežu i izbjegavati kontakt s okruženjem visokih temperatura.

Drugo, veza između sigurnosne mreže i potpornog okvira trebala bi biti čvrsta i ne smije biti labava. Da biste provjerili postoje li znakovi istrošenosti ili prekida, na vrijeme zamijenite užad.

Treće, tijekom prijevoza sigurnosne mreže ne smijete dirati oštre alate koji mogu oštetiti tijelo mreže. Kada sigurnosnu mrežu trebate skladištiti, treba je pravilno i uredno postaviti u skladište i ne može se nasumično nagomilavati, skladište mora biti ventilirano i otporno na vlagu, a temperatura ne smije biti previsoka.

https://www.eg-scaffold.com