Kako se koristi oplata za stezanje

Jul 27, 2019
[[TitleContent]]


Stezna oplata 1 spaja se i poravnava ploče s samo nekoliko udaraca čekića. Omogućuje sigurnu i stabilnu vezu na ploči, stane bilo gdje na okviru i lagan je i jednostavan za rukovanje.


How to use Formwork Clamp 00