Dom > Izložba > Sadržaj

Kako izračunati svaku stavku Ringlock skela

Apr 11, 2019

* Vanjska skela za gradnju

- Dužina 33 metra x dubina 3 metra x visina 15 metara

- Jedna radna platforma svakih 3 metra

- Sa stepenicama, platformama, sigurnosnim ogradama i svim potrebnim priborom

How to calculate each item of Ringlock Scaffolding 00

POPIS KOMPONENTA

KOMPONENTA QTY (kom) TEŽINA JEDINICE (kg)
3m STANDARD 180 15.30
1m STANDARD 36 5.68
OSNOVNI ZNAK 36 2.00
ODVIJAČ 36 5.00
3M LEDGER 209 12.60
2.072M LEDGER 14 9.07
1.065M LEDGER 40 5.23
0.732M LEDGER 238 3.96* TOWER

- Za rad na visini od 15m s 1m zaštite

How to calculate each item of Ringlock Scaffolding 01

POPIS KOMPONENTA  

KOMPONENTA QTY (kom) TEŽINA JEDINICE (kg)
3m STANDARD 10 15.15
2m STANDARD 16 10.29
1m STANDARD 2 5.44
3M LEDGER 96 12.16
OSNOVNI ZNAK 4 1.80
3X2M BRACE 28 12.83
ALUMINIJSKA PALICA SA LJESTVOM 8 42.00
STEEL DECK 3.0M 56 24.89