Kako izračunati svaku stavku Ringlock skela

Jul 28, 2019
[[TitleContent]]

* Vanjske skele za gradnju

- Duljina 33 metra x Dubina 3 metra x Visina 15 metara

- Jedna radna platforma na svaka 3 metra

- Sa stepenicama, platformama za uvale, sigurnosnim ogradama i svim potrebnim dodacima

How to calculate each item of Ringlock Scaffolding 00

SISTEM KOMPONENTE

KOMPONENTA QTY (pc) TEŽINA JEDINICE (kg)
3m STANDARD 180 15.30
1m STANDARD 36 5.68
BAZNA KOLARNA 36 2.00
ODVIJAČ 36 5.00
3M LEDGER 209 12.60
2.072M LEDGER 14 9.07
1.065M LEDGER 40 5.23
0,732M LEDGER 238 3.96* TOWER

- Za rad na visini od 15 m sa 1 m zaštite

How to calculate each item of Ringlock Scaffolding 01

SISTEM KOMPONENTE  

KOMPONENTA QTY (pc) TEŽINA JEDINICE (kg)
3m STANDARD 10 15.15
2m STANDARD 16 10.29
1m STANDARD 2 5.44
3M LEDGER 96 12.16
BAZNA KOLARNA 4 1.80
3X2M BRACE 28 12.83
ALUMINIJSKI POKRIVAJTE S POKLOPCEM 8 42.00
STEEL DECK 3.0M 56 24.89