Uvod u aluminijsku skelu

Jul 14, 2020
[[TitleContent]]

Dijelovi su lagane i jednostavni za ugradnju, transport i skladištenje. Težina skele je samo 1/3 tradicionalne skele od čelične konstrukcije, tako da nema potrebe brinuti se zbog usitnjavanja tla. Čvrstoća veze komponenata je visoka, stabilna, potporni mehanizam je znanstveno dizajniran, a cjelokupna struktura je sigurna i stabilna. Skele Guanyu uništavaju zglobnu silu izvlačenja dosegnute 4100-4400Kg, mnogo veću od 2100Kg dopuštene sile izvlačenja, dvostruko široka polica maksimalno opterećenje do 500Kg. Ukupna struktura usvaja" gradivni blok" kombinirani dizajn, sa standardiziranim komponentama i bez labavih dijelova. Bez ikakvih instalacijskih alata, dva radnika mogu u kratkom vremenu izgraditi zračnu radnu platformu visine 20 metara.

https://www.eg-scaffold.com/