Aluminijska skela za lemljenje ili hladno prešanje

Jul 16, 2019
[[TitleContent]]

Aluminijska skela izrađena postupkom hladnog prešanja koristi tlak stroja da deformira cijev od aluminijske legure i deformira spojne dijelove. Budući da je cijev nastala deformacijom sile zaglavljena, aluminijska skela je proizvod visoke nadmorske visine. Tijekom uporabe, njišući se neizbježno, a njihanje će stvoriti sile u svim smjerovima. Kada se duže vrijeme podvrgnu silama u različitim smjerovima, aluminijski profil će također biti deformiran.

Deformacija će rezultirati u otpuštanju spojeva, a spojevi za zavarivanje će biti čvrsto povezani čak i ako su podvrgnuti različitim smjerovima sile. Sile iz različitih smjerova raspršit će cijelu cijev ili cijelo sjedalo. Stoga je nemoguće proizvesti opuštenost.

Hladno prešanje je lako proizvesti zbog prosječne sile i kontinuirane primjene sile na spoj cijevnih priključaka. Od mehaničkih eksperimenata i godina upotrebe na terenu, proizvodi od aluminijskih skela su povezani postupkom hladnog prešanja. S jedne strane, zbog pojave labavosti, s druge strane, prodajna cijena procesa hladnog prešanja je obično viša od cijene zavarenog proizvoda, tako da je skela od aluminijske legure povezana hladnim prešanjem postupno eliminirana. posljednjih godina. Većina tržišta odabrala je aluminijske skele za zavarenu konstrukciju.

www.eg-scaffold.com